เป้าหมายของทีมเรา คือ การสร้างผลลัพธ์จากการลงทุนของพาร์ทเนอร์ให้ได้สูงที่สุด

การตลาดก่อนยุคดิจิทัล “ไอเดีย” คือ ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก

แต่การตลาดในยุคดิจิทัล “ข้อมูลเชิงสถิติ”  คือ ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสร้างรายได้ และเติบโต

แผนการตลาดที่ดีทุกวันนี้จึงไม่สามารถตั้งต้นความสำเร็จมาจาก
“ไอเดีย” 

เพราะด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถวัดผลลัพธ์การลงทุนได้จาก “ค่าโฆษณาออนไลน์” (ROAS)แผนการตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริง จะต้องสามารถวัดผลลัพธ์การลงทุนของธุรกิจได้จากแคมเปญโฆษณาที่ลงทุนไป

และนี่คือสิ่งที่ทีมนอร์ทสตาร์ยึดถือเป็นเป้าหมายสำคัญ ในการวางแผนการตลาดให้แก่พาร์ทเนอร์ของเรา 

ด้วยหลักการการตลาดแบบเน้นผลลัพธ์การตอบแทนการลงทุน (Performance Marketing) ทีมนอร์ทสตาร์มุ่งมั่นที่จะเป็นทีมที่จะสร้างผลลัพธ์การตอบแทนการลงทุนให้แก่พาร์ทเนอร์ของเราให้ได้มากที่สุด โดยในทุก 1 บาท ที่เราลงทุนไปกับค่าโฆษณาออนไลน์ จะต้องได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นยอดขาย หรือผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จะช่วยให้พาร์ทเนอร์ของเราเติบโต

This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.