เติบโตไปกับเรา

เรากำลังมองหาทาเลนต์รุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในตัวเองสูง และชื่นชอบการทำงานแบบรีโมตเวิร์คกิ้ง เพื่อโตไปในสายงานการตลาดดิจิทัลด้วยกัน!
พิชญ์ธิดี รอดรักขวัญ
Marketing Operations Manager

Northstar ทำให้เรียนรู้ความหมายของการ “เป็นคนที่ดีขึ้น” ว่าเป็นยังไง เราสามารถดีขึ้นกว่านี้ได้ในแบบที่เป็นตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร การทำงานที่นี่มันคุ้มค่ามาก ๆ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับทีมที่มีไฟในการแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ในแต่ละวันไปพร้อมกัน

สุวิสรร เสตางกูล
Sales & Business Development Manager

แทบไม่อยากเชื่อว่าการทำงานที่ Northstar จะทำให้ตัวเองเติบโตได้ขนาดนี้ การทำงานที่นี่ทำให้ได้ร่วมงานกับทีมที่มีความสามารถ ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนกันและกันให้กลายเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิม งานนี้เหมาะกับคนที่ทุ่มเท และชอบความท้าทาย เพราะมันคุ้มค่ามาก ๆ กับสิ่งที่คุณจะได้รับ

กมล คงนิสัย
Thai Copywriter

Northstar ทำให้เราได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดนอกกรอบอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งนั่นสอนให้เราต้องรู้จักปรับตัว เปิดใจที่จะเรียนรู้ และเลิกเรียนรู้บางสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเติบโต นอกจากนี้ที่นี่ยังให้โอกาสในการค้นหาตัวเองว่าอยากทำ อยากเป็นอะไร และสามารถเลือกใช้ชีวิตได้ตามที่ต้องการ

โชโกะ ทานากะ
Facebook Marketing Specialist

ที่นี่ให้โอกาสในการค้นหาตัวเองว่าอยากจะเป็นอะไร และอยากมีชีวิตการทำงานแบบไหน ไม่ใช่นั่งทำงานให้ครบ 8 ชั่วโมง/วัน อย่างไร้จุดหมาย และ Northstar ก็ให้โอกาสในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจหลากหลายท่าน ที่ทำให้เราเรียนรู้ เข้าใจมุมมอง และวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ ของนักธุรกิจที่มีต่อธุรกิจจริง ๆ อีกด้วย

ณพิชญา งามธรณกิจ
Graphic Designer

ทำงานกับ Northstar ทำให้เรารู้สึก “โตขึ้น” ไม่เหมือนกับตอนที่เราทำงานมาก่อนหน้านี้ ที่ทุกวันเราไปทำงานเหมือนเป็นการไปดับไฟ โดยที่ไม่มีเป้าหมายอะไร ที่นี่สอนให้เรารู้จักการทำงานที่ให้คุณค่ากับการพัฒนาตัวเอง เน้นการเรียนรู้ที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เก่งขึ้น และเติบโตในสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ธันย์ ยิ่งศิริรัตน์
Facebook Marketing Specialist

Northstar ไม่ใช่แค่บริษัท แต่เป็นเหมือนครอบครัวที่ทุกคนต่างช่วยให้เราโตขึ้น และบรรลุเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ การทำงานที่นี่ทำให้เราได้โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในทุก ๆ วัน นอกจากที่นี่จะสอนให้เราเข้าใจแนวคิดทางการตลาด และการทำธุรกิจอย่างลึกซึ้งแล้ว วัฒนธรรมองค์กรยังทำให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

กฤตธี พรมสุทธิกุล
Art Director

ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับเอเจนซี่ที่เคยร่วมงานก่อนหน้านี้ แต่พอมาทำงานที่ Northstar กลับทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น สามารถใช้ทักษะที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ที่สำคัญไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เห็นต่างอย่างเคารพซึ่งกัน และกัน เพื่อช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุด

โอม โชติกเสถียร
Brand Content Director

เคยคิดมาตลอดว่าการทำงานในเอเจนซี่จะต้องถูกบังคับเพื่อเค้นเอาไอเดีย หรือแนวคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่กับที่ Northstar เพราะที่นี่สอนวิธีการคิดใหม่ ๆ ที่ทำให้เราสนุกกับงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ CEO และ Co-founder ยังสนใจกับการเติบโตของพนักงานอย่างแท้จริง ทำงานที่นี่แล้วมีความสุข เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเอเจนซี่ไปโดยสิ้นเชิง

Previous
Next
Krittee Promsuttigul
Art Director

I had a bad experience working with an agency before, but Northstar turned that mindset upside down. I see myself as really valuable to the company, as I can now use my full potential to help it. No politics here; Everyone is open and shares their thoughts with empathy to achieve common goals.

Next
Tan Yingsirirat
Facebook Marketing Specialist

Northstar is not just a company: It is a family where we grow and achieve goals together as a team. Working here gives you an opportunity to become better every day! Northstar helps you deeply understand how marketing and business works, and most importantly, understand and discover your true SELF.

Next
Napichaya Ngamtharanakit
Graphic Designer

Working at Northstar has contributed to my growth as a person, unlike my previous workplaces where my days were spent putting out fires without an aim. Here, we focus on personal development and that of our teams, so we can grow to become high-quality individuals in our respective fields.

Next
Shoko Tanaka
Facebook Marketing Specialist

Working at Northstar is no ordinary 9-5 job. Not only do you get the opportunity to work closely in hands with real business owners and see through their eyes how real businesses work, it is also a place where you decide who you want to be and get to work towards your desired reality every day.

Next
Kamon Kongnisai
Thai Copywriter

Working with progressive-minded people has not only pushed me to adapt to change; It has also helped me unlearn, to make room for new horizons. Northstar isn't just a great place for fresh-grads: It provides opportunities for the new generation to discover who they really want to be.

Next
Suvison Satangkul
Sales & Business Development Manager

I can't believe how much I have grown with Northstar. It is simply a great experience working with the brightest team who keeps each other accountable for becoming better than we were yesterday. Beware! This is not just another job. It will be tough most of the time, but it is also rewarding.

Next
Om Jotikasthira
Brand Content Director

I always thought agencies only hired you to bleed you dry of all your creative ideas, but working at Northstar has actually taught me how to never run out of them. This is the first place I've worked at that truly cares about growth. Working here has changed and is changing my life for the better.

Next
Pittidee Rodrakkhwan
Marketing Operations Manager

For the first time in my life, I have learned what “becoming better” actually means. Northstar has led me to understand how to maximize personal growth and become the best version of myself. It’s personally rewarding to work in a place where each day is greeted by inspired collective intelligence.

Next

Grow Your Career
Life with Us.

หลายคนอาจจะคิดถึงไม่ถึงว่า “ชีวิตในที่ทำงาน” มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากแค่ไหน หากมาลองคิดดูแล้ว เราหมดเวลาชีวิตส่วนมากไปในที่ทำงาน ดังนั้นวัฒนธรรม และคนในองค์กรรอบ ๆ ตัว ต่างมีผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นตัวเราอย่างมาก เพราะตามสถิติแล้ว “นิสัยของเราจะคล้ายกับคน 5 คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด” 

ดังนั้นการทำงานในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับระบบเจ้านายอาจทำให้คุณต้องยอมทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

องค์กรที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง หรือรถที่ท่านประธานขับก็อาจจะทำให้คุณหลงลืมความเชื่อ ความสามารถ และอุดมการณ์ที่มีคุณค่ามากกว่าของนอกกาย 

การทำงานไปวัน ๆ ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. แบบไร้จุดหมายอาจทำให้คุณกลายเป็นคนที่ขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิต 

หรือการทำงานทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่ได้ใช้ความสามารถแต่ก็ไม่กล้าหางานใหม่ เพราะกลัวความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการย้ายงาน เช่น งานหนักกว่าเดิม หรือได้เงินเดือนน้อยลง ความคิดแบบนี้อาจจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือจัดการปัญหาได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่นั่นไม่ใช่เรา 

เราสร้างทีม Northstar ขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่เราจะมีคนเก่ง ๆ รอบตัวเรา และทุกคนต่างเห็นงานที่ทำเป็นการพัฒนาความถนัด และความชอบของตัวเอง ทีมที่ตกลงกันว่าเราจะพยายามสร้างบรรยากาศดี ๆ มุมมองที่สร้างสรรค์ และจะช่วยกันรับผิดชอบศักยภาพการเติบโตของทุกคนในทีม 

ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมาย

การทำงานที่มีคุณค่า คือ การที่เราได้ทำในสิ่งที่ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตัวเรา และส่วนรวม

กล้าที่จะโตขึ้น

เราทุกคนเปลี่ยนเป็นคนที่เราอยากจะเป็นได้ ถ้าเราเก่ง และแกร่งขึ้น

มีความรับผิดชอบ

อิสรภาพที่มากขึ้น มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ขึ้น พร้อมรับผิดชอบ เราก็พร้อมให้อิสระ

และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำให้ทุกคนในทีม และคนรอบข้างรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นไม่ใช่งาน เราอยากให้ทุกคนสนุกไปกับทุกความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาโดยที่ไม่กลัวความผิดพลาด เพราะเราจะเรียนรู้กับสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังเพื่อทำให้เรากลายเป็นคนที่เติบโต เก่ง และแกร่งขึ้นกว่าเดิม

หากคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กำลังตามหา เลื่อนอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลย

เวกเตอร์ทีมงานการตลาด
วิสัยทัศน์ของเรา

เราอยากเป็นทีมนักการตลาดออนไลน์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนของธุรกิจ (ROI) ได้สูงที่สุด เพราะนั่นคือตัวชี้วัดศักยภาพของเรา

คุณค่าที่ทีมเรายึดถือร่วมกัน

Be Straightforward & Open-minded

พวกเรากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ ยินดีรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพ และถกเถียงในประเด็นที่เห็นต่างอย่างเป็นเหตุเป็นผล

Get More Done with Less

พวกเราให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้เรามีโฟกัสระหว่างวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นจะทำให้งานที่ออกมามีคุณภาพไปพร้อม ๆ กับการบริหารเวลาอย่างเหมาะสม

Own Your Shit

พวกเราทุกคนต่างรับผิดชอบในหน้าที่ สิ่งที่ได้รับมอบหมาย และการเป็นส่วนหนึ่งของทีม เราไม่ทิ้งงาน และเราไม่ทิ้งกัน เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนตัวเอง และคนในทีมให้กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นอยู่ตลอด

Surrender the Me for the We

พวกเราให้ความสำคัญกับความสำเร็จของทีมก่อนเสมอ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในทีมมาก่อน เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นได้อย่างยุติธรรม หากเราเอาปัจเจกมาก่อน “ทีม”

Be Better Than You Were Yesterday

พวกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือรับฟังคำแนะนำจากคนในทีม สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมให้เราเติบโต กลายเป็นคนที่เก่งขึ้น และดีขึ้น อย่างที่เราอยากจะเป็น

Always Stay Gritty

พวกเรารู้ว่าการทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่นั้นยาก เราเลยจะคอยช่วยกันให้ไม่ยอมแพ้ เพราะเราเชื่อว่าปัญหาจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้น และผลลัพธ์ของความอดทน ตั้งใจ จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ถ้าไม่แน่ใจว่าตำแหน่งไหนเหมาะกับคุณแต่ต้องการร่วมงานกับเรา